Personvernregler for Arono

Denne personvernpolicyen gjelder innsamling og bruk av personlig informasjon for Able Health ApS (heretter kalt "Arono" eller "selskapet").

Selskapet er dataansvarlig

Selskapet er dataansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte selskapet hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger.

Bedriftens kontaktinformasjon er:
Able Health ApS
CVR-nr.: 38611933
Adresse: Marselisborg Alle 24, 8000 Århus C
E-post: support@arono.dk

Personlig informasjon selskapet behandler

Selskapet behandler dine personopplysninger i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som tar sikte på å beskytte dine data. Følgende kategorier personopplysninger behandles:

 • Fornavn og etternavn
 • Epostadresse
 • Alder
 • Fakturerings- og betalingsinformasjon.
 • Personlig informasjon som du oppgir i Aronos app - inkludert kjønn, vekt, høyde, alder, aktivitetsnivå og matpreferanser.
 • Informasjon om personens interesser og oppførsel på Aronos nettsted (https://arono.dk/).

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Når selskapet behandler personopplysninger om deg, vil dette vanligvis gjøres på følgende behandlingsbasis:

 • Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra personen i samsvar med personvernforordningens art. 6 stk. 1, bokstav a eller kunst. 9, nr. 2, bokstav a.
 • Behandlingen er nødvendig for at selskapet skal forfølge en legitim interesse som oppveier personens rettigheter og personlige interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, bokstav f.
 • Behandlingen er nødvendig for at selskapet skal oppfylle en avtale med personen - inkludert utarbeidelse av en personlig diettplan.

Utlevering av personlig informasjon

Selskapet videreformidler informasjonen din hvis det er nødvendig å oppfylle en avtale med deg, du har gitt samtykke til det, eller hvis selskapet er forpliktet til å gjøre det i henhold til gjeldende lov. Arono deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter uten din tillatelse, bortsett fra i svært begrensede tilfeller:

Personlig informasjon som er samlet inn fra deg, kan deles med noen få utvalgte. Vi kan utlevere din personlige informasjon for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse hvis vi med rimelighet mener dette er nødvendig eller for å beskytte og forsvare Arono og våre interessenter.

Overføring til mottakere i tredjestater, inkludert internasjonale organisasjoner

I noen tilfeller kan deler av dine personlige data overføres og behandles i et annet land enn Danmark, der Arono, dets datterselskaper, partnere eller tjenesteleverandører har aktiviteter. Vi vil imidlertid alltid beskytte dine personlige data mot uautorisert utlevering. Ved å opprette en bruker eller på annen måte bruke tjenesten vår godtar du slik overføring av personlig informasjon utenfor EØS-land. Vi kan også overføre personopplysningene dine hvis virksomheten vår (eller deler av den) selges, f.eks. som en del av en fusjon eller oppkjøp.

Din personlige informasjon kommer fra

Selskapet samler inn personlig informasjon som du oppgir i Aronos app eller gjennom Aronos nettsted (https://arono.dk/). I tillegg innhenter selskapet informasjon gjennom sporingsprogramvare, inkludert Google Analytics, Firebase, Mixpanel og Facebook Analytics, i appen og på nettstedet. Selskapet har til hensikt å bruke dine personlige data med det formål å levere, forbedre og videreutvikle Arono, samt analysere din bruk av Aronos tjeneste, tilby kundesupport og gjøre markedsføring.

Oppbevaring av informasjonen din

Selskapet oppbevarer din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for selskapet å kunne behandle informasjonen din, eller det følger av gjeldende lov.

For øyeblikket kan vi ikke si hvor lenge vi vil lagre din personlige informasjon. Vi kan imidlertid informere deg om at vi vil legge vekt på at kundenes behov er aktuelt når vi trenger å bestemme hvor lenge informasjonen din blir lagret.

Informasjonen som selskapet må lagre i samsvar med regnskapsloven lagres for inneværende kalenderår pluss 5 år.

Dine rettigheter

Når selskapet behandler personopplysningene dine, har du følgende rettigheter:

 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte selskapet pr. e-post eller brev til firmaets adresse. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen som selskapet allerede har utført på grunnlag av ditt samtykke.
 • Rett til å få tilgang til informasjonen din: Du kan når som helst få innsikt i hvilken informasjon selskapet behandler om deg og hvordan informasjonen din blir behandlet.
 • Rett til å få informasjonen din korrigert: Du har rett til å få informasjonen din rettet hvis selskapet har feil informasjon om deg.
 • Rett til å få informasjonen din slettet: I noen tilfeller kan det hende at du har rett til at selskapet sletter informasjonen din før tiden da informasjonen normalt ville bli slettet.
 • Rett til å begrense behandlingen av informasjonen din: I visse tilfeller kan du ha retten til å få behandlingen av informasjonen din begrenset. Hvis du har rett til å begrense behandlingen, kan selskapet i fremtiden bare behandle informasjonen, bortsett fra lagring, med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, påstå eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller en viktig offentlighet renter.
 • Rett til å motsette seg behandlingen: I visse tilfeller har du rett til å motsette seg selskapets behandling av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandlingen av informasjonen din for direkte markedsføring.
 • Dataportabilitet: I visse tilfeller har du rett til å få din personlige informasjon overført fra selskapet til en annen behandlingsansvarlig eller å få den overlevert i et strukturert og maskinlesbart format.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte selskapet skriftlig. Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets guide om de registreredes rettigheter på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheter.pdf

Klager til Datatilsynet

Du har muligheten til å klage på selskapets behandling av dine personlige opplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-post: dt@datatilsynet.dk.

 • Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 21. mai 2018.